Wij zijn (zoals dat heet) een hobbykennel. Voor ons betekent dit dat wij af en toe een nestje zullen hebben uit liefde voor dit ras. Onze honden zijn in de eerste plaats onze roedelvriendjes, waar we veel plezier aan beleven.

De juiste combinatie kiezen
Voor ons is het welzijn van toekomstige honden het allerbelangrijkste. Wij spenderen dan ook veel vrije tijd aan het vergaren van informatie op het gebied van genetica en gedrag. De verantwoordelijkheid die gepaard gaat bij het fokken nemen wij zeer serieus. Ons doel is het op de wereld zetten van pups die zowel fysiek als mentaal gezond zijn. Het kiezen van een combinatie is altijd een afweging tussen kansen en risico’s, waarbij wij streven naar een zo mooi mogelijke match in gezondheid, karakter, werkvermogen en bouw van de ouders.

Op gezondheidsgebied betekent dit dat wij alleen fokken met ouderdieren die zelf ten tijde van de dek in uitstekende gezondheid verkeren, waarvan geen van beide lijden aan erfelijke dan wel chronische ziekte(n). Ouders zullen klinisch vrij bevonden zijn van HD en (voorlopig) vrij zijn bevonden van oogafwijkingen. In ieder geval zal de fokteef of dekreu door middel van een DNA-test vrij zijn verklaard van CEA, TNS, CL en MDR-1. Bij het kiezen van een dekreu verzamelen we zoveel mogelijk¬† informatie over de gezondheid van (directe) familieleden, om zo de gezondheid en eigenschappen van de lijn te bepalen. De bevindingen zullen wij naast de gezondheid en eigenschappen van de lijn van de teef leggen om zo te bepalen hoe passend deze zijn. In onze afweging nemen wij ook de inteeltcoefficient van een combinatie mee, daar er uit onderzoek blijkt dat risico’s groter zijn naar mate een hogere verwantschap bestaat tussen de ouderdieren waarvan ondere andere de vitaliteit en levensduur een rol spelen.

In karakter zoeken we naar de juiste combinatie van passende eigenschappen in beide ouders. We vinden het belangrijk dat de ouders beschikken over een sociaal en open karakter. Hierin kijken we ook naar een stabiel en sterk karakter met voldoende (overtuigings)kracht. In onze overweging nemen we het gedrag van directe familieleden mee, om zo extremen zoveel mogelijk te vermijden.

Wij geloven in de Border Collie als werkhond en vinden daarbij dan ook dat werkvermogen en intelligentie belangrijk zijn bij de ouderdieren. Daarnaast nemen we het zien van passie en gevoel voor schapen (zoals het ras bedoelt is) mee in overweging. Het staat onze pupkopers vrij activiteiten te kiezen passend bij de hond en handler, zolang er voldaan word aan de werkvraag van de hond. Wij verlangen van onze honden dat zij, naast het hebben van voldoende werkcapaciteit, ook hun rust kunnen vinden binnens huis.

Het streven is naar honden met een atletische bouw, waarbij vooral het functionele aspect van belang is. De ouders behoren sterk en solide te ogen en behoren activiteiten die horen bij het ras zonder moeite uit te kunnen voeren. Bij de keuze van een combinatie zal gelet worden of de bouw van beide ouders bij elkaar passen. Extremen zoeken wij niet op. Showresultaten zijn hierbij voor ons niet van belang.

De puppies
Het uitzoeken van al deze informatie en het nemen van de afwegingen kost een hoop tijd. Gelukkig is dat het meer dan waard als de dekking is gelukt en de pups eenmaal komen. In de weken dat wij deze kleine puppenkinders mogen hebben ondernemen wij veel activiteit met hen en proberen zoveel mogelijk aan ze mee te geven. Aan de imprenting en socialisatie van en de vele interacties met de pups besteden we veel aandacht. Het zijn dan even ‘onze hondjes’. Het is daarom ons doel te zorgen dat elke pup de beste baas krijgt die zij verdienen. Wij streven er naar voor alle pups een thuis te vinden passend bij hun karakter. Wij verwachten dan ook van toekomstige pupkopers dat zij zich goed verdiept hebben in dit ras en begrijpen wat er nodig is om een werkend ras als de border collie een voldoenend leven te bieden. Vanwege de werkdrift die dit ras heeft, is het dan ook belangrijk dat er voldoende sportieve en uitdagende activiteiten ondernomen worden. Onze voorkeur gaat uit naar mensen die, net zoals wij, kiezen voor een nieuw maatje welke in huis mag opgroeien. We vinden het belangrijk om ook na het uitvliegen op de hoogte gehouden te worden van het wel en wee van iedere pup. Dit is voor ons natuurlijk ontzettend leuk, maar ook belangrijk bij het kunnen evalueren van de gemaakte combinatie. Pupkopers zijn dan ook altijd welkom voor bezoek bij ons thuis of op het schapenveld.

Van toekomstige puppykopers horen wij graag wat zij hopen te vinden in een van onze pups en hoe zij het leven van de toekomstige nieuwkomer voor zich zien. Omdat wij ervan houden onze activiteiten en dus ook onze eventuele fokaspiraties zo open mogelijk te houden, staat het onze toekomstige pupkopers vrij vragen te stellen betreffende de onderbouwing van de keuze van de door ons gemaakte combinatie.